Projekt

O POJAVU DELA NA DALJAVO

Izbruh virusa Covid-19 konec leta 2019 ter na začetku 2020 je vodil v porast dela na domu, ko je bila večina pisarniške delovne sile v Evropski uniji prisiljena opravljati svoje delo izven svojega delovnega mesta. To je pomenilo veliko nasprotje v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je po podatkih Eurostata samo 5-10% zaposlenih Evropejcev znotraj Evropske unije delalo na daljavo.
Eden od največjih izzivov, ki se je pojavil z izbruhom virusa, je zagotovo možnost trajne spremembe delovnega mesta, kjer večinski delež zaposlenih dela izven službenih prostorov.
Možnost prehoda dela na daljavo vzbuja negotovost in zaskrbljenost zaposlenim po celem svetu, kajti spreminjajo se običajni vzorci dela, načini komunikacije ter skupinska dinamika; trenutno je le manjši delež zaposlenih domač s tem načinom dela. Za večino pa obstaja temeljna potreba po izboljšanju ustreznih mehkih in trdih veščin in kompetenc, od digitalnih, socialnih in komunikacijskih veščin do ureditve domače pisarne in sprejetja delovne rutine, ohranjanja poklicnega in zasebnega ravnovesja ter zdravega življenjskega sloga.
Intelektualni rezultati projekta REMSKA bodo služili kot orodje v odgovoru na ta izziv.

CILJI

REMSKA si prizadeva zagotoviti kvalitetne učne možnosti za usposabljanje delovne sile, ki bi bile uporabne za vsa poklicna področja, kjer se izvaja ali se lahko izvaja delo na daljavo. Zato so cilji projekta REMSKA naslednji:
CILJ 1: Oblikovanje z dokazi podprtega učnega načrta usposabljanja za veščine odraslih za delo na daljavo.
CILJ 2: Razvitje prilagodljivih metod izvajanja usposabljanja (e-knjiga, MOOC) in inovativnih prosto dostopnih virov za podporo posameznikom pri pridobivanju in razvijanju veščin dela na daljavo.
CILJ 3: Podpiranje samoocenjevanja ključnih kompetenc v obdobju pojava dela na daljavo.
CILJ 4: Ustvarjanje in omogočanje dostopa do orodij in smernic, ki nagovarjajo tehnološke in organizacijske vidike dela na daljavo.

REZULTATI

Evropski ponudniki izobraževanja odraslih imajo možnost uporabe učnih enot ter gradiva REMSKA, s katerim lahko posodobijo vsebino svoje izobraževalne ponudbe, da bodo lažje reševali trenutne poklicne potrebe glede veščin in kompetenc dela na daljavo.
Vsakdo ima dostop do REMSKA MOOC ter e-knjige za neformalno samoizobraževanje za izboljšanje svojih lastnih kompetenc.
Ponudniki izobraževanja odraslih, zaposlovalci ter drugi deležniki, kot so svetovalci zaposlitve, zavodi za zaposlovanje, združenja zaposlenih, ter aktivnosti, ki podpirajo nadaljnja izobraževanja, lahko uporabljajo in vabijo udeležence, da dostopajo do REMSKA MOOC.
Priročnik najboljših praks, ki bo obsegal tehnološke in organizacijske vidike dela na daljavo, bo vsem interesentom ponujal vpogled v načine izboljšanja njihovih praks dela na daljavo ter obravnaval potrebe po porajajočih se poklicnih veščinah.

 

Zemljevid območja

Spremljaj nas

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.