Kaj je projekt REMSKA?

REMote working SKills for All

Projekt “REMSKA- Veščine dela na daljavo za vse” je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije.

Cilj projekta REMSKA je razširiti ponudbo kvalitetnih učnih priložnosti, ki podpirajo in krepijo ključne kompetence zaposlenih odraslih ali iskalcev zaposlitve v obdobju pojava dela na daljavo.

Izziv

Možnost prehoda dela na daljavo vzbuja negotovost in zaskrbljenost zaposlenim po celem svetu, kajti spreminjajo se običajni vzorci dela, načini komunikacije ter skupinska dinamika; trenutno je le manjši delež zaposlenih domač s tem načinom dela. Večina pa potrebuje izboljšanje ustreznih mehkih in trdih veščin in kompetenc, od digitalnih, socialnih in komunikacijskih veščin do ureditve domače pisarne in sprejetja delovne rutine, ohranjanja poklicnega in zasebnega ravnovesja ter zdravega življenjskega sloga.

Namere & rezultati

Projekt namerava razširiti ponudbo kvalitetnih učnih priložnosti, ki podpirajo in krepijo ključne kompetence zaposlenih odraslih ali iskalcev zaposlitve v obdobju pojava dela na daljavo.

 

Partnerji

Projekt REMSKA vključuje šest institucij iz šestih evropskih držav ( Belgije, Bolgarije, Nemčije, Grčije, Italije in Slovenije) s strokovnim znanjem iz sveta visokošolskega izobraževanja (HAW) in izobraževanja odraslih (AZM, IAL), raziskav (PROMEA) in svetovanja (INNOVELA). Poleg vodilne organizacije HAW- Hamburg University of Applied Sciences (Univerza uporabnih znanosti), vključuje partnerstvo tudi dva ključna akterja na področju izobraževanja odraslih, in sicer Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje BIBB (Nemčija) in Zvezo ljudskih univerz Slovenije ZLUS kot pridružena partnerja.

Zemljevid območja

Spremljaj nas

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.