Intelektualni rezultati

Priročnik za vodje usposabljanja

To je priročnik, ki pomaga vodjem usposabljanja pri izvedbi usposabljanja za razvoj veščin in kompetenc, potrebnih za delo na daljavo. Priročnik ponuja smernice za usposabljanje odraslih z uporabo usposabljanja REMSKA in gradivo za vrednotenje za vsako učno enoto ter navodila za razvoj dodatnega gradiva in virov v skladu z učnimi rezultati REMSKA. Priročnik za usposabljanje REMSKA vsebuje tudi podrobne študije primerov, praktične vaje, informativno branje ter povezave do zanimivosti.

e-knjiga za udeležence

Ta intelektualni rezultat ponuja e-knjigo za udeležence: ponuja jim hiter dostop do vseh informacij ter znanja usposabljanja. Vsebuje odlomke besedil iz učnih gradiv, da lahko kadarkoli in kjerkoli nadaljujejo teoretični del usposabljanja in to z ali brez internetne povezave.

Samoocena ter orodje

Ta intelektualni rezultat je zbirka orodij za lajšanje dela na daljavo in vsebuje: a) zbirko samoocenitvenih orodij za veščine, pripravljenost in odnos do dela na daljavo , b) vodnik po najboljših praksah, ki pokriva tako tehnološke kot organizacijske vidike dela na daljavo, kot tudi izjavo o namenu (Statement of Support (SoS)) za potrjevanje in podporo virov REMSKA, c) zbirko orodij, vključno s protokoli, smernicami in seznami za lajšanje praks dela na daljavo in procesov. Glavni cilj teh intelektualnih rezultatov je ponuditi pomembne vire, ki omogočajo zaposlenim ali iskalcem zaposlitve tlakovati poti za njihov nadaljnji razvoj s pomočjo samoocenitve.

Obsežen odprt spletni tečaj REMSKA

Samousmerjen in kombiniran spletni tečaj

Zemljevid območja

Spremljaj nas

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.