Εταίροι

HWA

HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG
BERLINER TOR 5 Hamburg, Germany
http://www.haw-hamburg.de/

PROMEA

HELLENIC SOCIETY FOR THE PROMOTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT METHODOLOGIES ASTIKI ETAIRIA
NAVARINOU 40 Chalandri, Greece
www.promea.gr

Innovela-logo

INNOVELA sprl

Innovela sprl
avenue Xavier Henrard 28 Woluwe Saint Pierre, Belgium
www.innovela.be

az

ANDRAGOSKI ZAVOD MARIBOR

 Ljudska univerza
Maistrova ulica 5 Maribor, Slovenia
www.azm-lu.si

ECONOMIC POLICY INSTITUTE

ECONOMIC POLICY INSTITUTE
bul. “Vitosha” 126, ет. 6, ап. 11, 1463 Pette Kyosheta, Sofia, Bulgaria
www.epi-bg.org

IAL NAZIONALE

Innovazione Apprendimento Lavoro s.r.l 

Impresa Sociale
Via Trionfale 101 Rome, Italy
www.ialnazionale.com

ASSOCIATED PARTNERS

BIBB

BIBB – Federal Institute for Vocational Education and Training
www.bibb.de

ZLUS

ZLUS – Association of Slovenian Adult Education Centres
www.zlus.si

Χάρτης ιστότοπου

Ακολουθήστε μας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.