Партньори

HWA

HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG
BERLINER TOR 5 Hamburg, Germany
http://www.haw-hamburg.de/

PROMEA

HELLENIC SOCIETY FOR THE PROMOTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT METHODOLOGIES ASTIKI ETAIRIA
NAVARINOU 40 Chalandri, Greece
www.promea.gr

Innovela-logo

INNOVELA sprl

Innovela sprl
avenue Xavier Henrard 28 Woluwe Saint Pierre, Belgium
www.innovela.be

az

ANDRAGOSKI ZAVOD MARIBOR

 Ljudska univerza
Maistrova ulica 5 Maribor, Slovenia
www.azm-lu.si

ECONOMIC POLICY INSTITUTE

ECONOMIC POLICY INSTITUTE
bul. “Vitosha” 126, ет. 6, ап. 11, 1463 Pette Kyosheta, Sofia, Bulgaria
www.epi-bg.org

IAL NAZIONALE

Innovazione Apprendimento Lavoro s.r.l 

Impresa Sociale
Via Trionfale 101 Rome, Italy
www.ialnazionale.com

ASSOCIATED PARTNERS

BIBB

BIBB – Federal Institute for Vocational Education and Training
www.bibb.de

ZLUS

ZLUS – Association of Slovenian Adult Education Centres
www.zlus.si

Карта на сайта

Последвайте ни

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Политика за поверителност

Условия за ползване