Какво представлява проектът REMSKA?

Проектът „REMSKA – Умения за работа от разстояние за всички“ е съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът „REMSKA“  цели да разшири предоставянето на висококачествени възможности за обучение, които подкрепят и повишават ключовите компетенции на работещи или търсещи работа възрастни в нововъзникващия период на работа от разстояние.

Предизвикателството

Перспективата за отдалечен преход на работа създава непреклонност и стрес за работниците по целия свят, тъй като нормалните модели на работа, режимите на комуникация и динамиката на екипа ще бъдат нарушени; само малък дял от работната сила вече е запознат с този режим на работа. За повечето се появява съществена необходимост от подобряване на съответните меки и твърди умения и компетенции, вариращи от цифрови, социални и комуникационни умения до създаване на работещ домашен офис и работни режими и поддържане на баланс между професионален и личен живот и здравословен начин на живот.

 

Цели и резултати

Проектът цели да разшири предоставянето на висококачествени възможности за обучение, които подкрепят и повишават ключовите компетенции на работещи или търсещи работа възрастни в нововъзникващия период на работа от разстояние.

Партньори

Партньорите в рамките на проекта REMSKA включват шест организации от шест европейски страни (Германия, Гърция, Словения,Италия, България и Белгия) с допълващи се умения в сферата на висшето образование (HAW) и образованието за възрастни (AZM, IAL), изследователска дейност (PROMEA), консултантски услуги (INNOVELA) и интеграция на пазара на труда (EPI). Партньорството се ръководи от Хамбургския университет за приложни науки (Hamburg University of Applied Sciences), но включва две водещи организации в сферата на образованието за възрастни като асоциирани партньори, а именно Федералния институт за професионално образование и обучение (BIBB) от Германия и обучителния център Zveza Ljudskih Univerz Slovenije (ZLUS) от Словения.

Карта на сайта

Последвайте ни

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Политика за поверителност

Условия за ползване